BEDRIFTSUTVIKLING

Vi tilbyr hjelp til utvikling av forretningsidéer og planlegging av utviklingsaktiviteter. 

Vi tilbyr hjelp innen:

- Prosjektbeskrivelse 

- Markedsplanlegging

- Rekrutering

- Organisasjonsendring 

- Kursing 

- Personalsaker 

Våre rådgivere kan bistå som prosessledere i en kort og intensiv periode, eller følge selskapet tett over lengre tid.