Arrangement

Makroseminar

24. September 2020

Næringshagen på Voss - i samarbeid med Vekselbanken - inviterer til makroseminar den 24.september med Jan Ludvig Adreassen.

Seminaret vil fokusere på status for global-, nasjonal- og regional økonomi - sett både frå ein makroøkonom og frå næringslivet i regionen si side. Utvikling siste åra, framtida og nyskaping er sentrale tema. 

 

Meir info ang. arrangementet her:  https://www.facebook.com/events/706444233469798/ 

Påmelding: www.eventbrite.com

Yrkes- og utdanningmessa

6. oktober 2020

For meir info ang. arrangementet sjekk ut linken: Facebook-arrangement for Y- og U messe 2020

Gründerakademiet

02-03. oktober og 23-24.oktober

13-14.november og 27-28.november

Invitasjon til Gründer Akademiet i Hardanger.
Bli med på eit stimulerande kurs for deg som vil starta eller allereie er i gang med eigen bedrift. 


Påmelding: kjersti@hardangerhagen.no

Meir info sjå: https://www.hardangerhagen.no

Finansiering og kapitalinnhenting

22. Oktober 2020

Næringshagen på Voss ynskjer velkomen til seminar om finansiering og innhenting av eigenkapital til verksemda di.

Du vil få høyra føredragshaldarar med lang bransjeerfaring som vil gje deg ei rekkje råd om korleis du kan lukkast med arbeidet. Seminaret vil gje deg innsikt i ulike element i prosessen og kva kompetanse som krevst.

Seminaret rettar seg både mot etablert næringsliv og gründerar. Sentrale tema vil vere verdsetjing av verksemda, sikring av aksjeeigar sine interesser gjennom aksjonæravtalen, og gjennomføring av transaksjonen. 

Meir info sjå: Facebook-event

Påmelding: Eventbrite

Workshop - Tema: Merkevaren Ullensvang kommune

tba oktober 2020

Norsk Hydrogensymposium 2021

13.-14.april 2021

Hardanger Internasjonale Siderfest

5.-8. mai 2021

Ung tekno 2021

TBA

Smelteverket 57,
Vestland
+47 536 50 700
Følg oss
  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Instagram Ikon
  • Svart Facebook Ikon