MØTEROM

Ønsker du å leie møterom i Oddas fineste lokaler?

 

Ta kontakt med Ida, +47 41 76 30 82

KONTORPLASS

HELT MIN 

For fast kontorplass på Hovedlageret ta kontakt med byggeier, Hovedlageret AS.

LITT MIN

KR. 1390 PER MND

STIKK INNOM UKE

KR. 1000

Ved leie av kontorplass hos oss tilbyr vi:

- Kontorplass i åpent landskap 

- Tilgang til internett og printer

- Bruk av møterom ved ledig belegg

- Tilgang til kjøkken 

- Kaffe og té