Næringshagen i Odda legger til rette for nyskaping og vekst i nytt og eksisterende marked næringsliv og offentlig sektor. Dette gjør vi gjennom rådgivning, prosjektledelse og kompetanseheving mot et regionalt marked. 

Målet vårt er å styrke næringslivet og regionen sin innovasjonsevne, konkurransekraft og langsiktig verdiskaping. 

Gjennom samarbeid med sentrale aktører er vi formidlere til kompetanse eller ressurser (økonomiske eller personalmessige), som næringslivet i regionen har behov for til å kunne videreutvikle sin virksomhet.