PROSJEKT

Det er ikke alltid at en har tid, erfaring eller kompetanse til å leie og/eller drive frem prosjekt internt i bedrifter. 

Næringshagen i Odda jobber kontinuerlig med prosjekt initiert av kunder eller næringshagen selv. Vi sitter med kompetanse og erfaring fra mindre og større prosjekter. Ta gjerne kontakt for mer informasjon. 

Eksempler på prosjekt:

- Totalpakke reiseliv - Explore Trolltunga

- Bedriftsnettverk Subsea Hardanger 

- Bedriftsklynge, Fonna Contracting 

- Samarbeid skole/Næring 

- Strategisk næringsplan 

Vi tilpasser oss det behov kunden har.