Ullensvang næringsfond

Næringsfondet er eit kommunalt verkemiddel for å stimulera næringsutvikling.
Styret for fondet er Utviklingskomiteen i Odda.
Næringsfondet yt støtte til både nyetableringar og prosjektutvikling med inntil 1/3 part av budsjettert kostnadsramme 

Første utlysning hadde søknadsfrist 31. mai

Andre utlysning opna 15.august, og har søknadsfrist 30.september

Alle søknadar krev førehandskonferanse i form av ein innleiande samtale med Næringshagen

(på oppdrag frå Ullensvang kommune) i forkant. Ta kontakt med Øyvind Stueland for å avtala dette på oyvind.stueland@nhodda.no eller 913 81 407.

 

Gjelder søknaden landbruk eller havbruk, ta kontakt med Trygve Vik, landbrukssjef (trygve.vik@ullensvang.kommune.no).

Smelteverket 57,
Vestland
+47 536 50 700
Følg oss
  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Instagram Ikon
  • Svart Facebook Ikon