Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. 

Ungt Entreprenørskaps formål - er i samspill med utdanningssystemet,

næringslivet og andre aktører å:
 

  • Utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv

  • Gi barn og unge en forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet

  • Fremme barn og unges samarbeidsevne og arbeidsbevissthet

  • Gi forståelse for kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidsliv

  • Styrke samhandling i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene

  • Stimulere til samarbeid over landegrensene

  • Inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng

Smelteverket 57,
Vestland
+47 536 50 700
Følg oss
  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Instagram Ikon
  • Svart Facebook Ikon