Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. 

Ungt Entreprenørskaps formål - er i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører å:
 

- Utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv
 

- Gi barn og unge en forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet
 

- Fremme barn og unges samarbeidsevne og arbeidsbevissthet
 

- Gi forståelse for kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidsliv
 

- Styrke samhandling i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene
 

- Stimulere til samarbeid over landegrensene
 

- Inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng